Poradnik pogrzebowy

figurka pogrzebowa

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak trudny jest czas, gdy opuszcza nas bliska osoba. Rozumiejąc tę sytuację, w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie prezentujemy państwu przewodnik, w którym uzyskacie państwo niezbędne informacje. Mamy nadzieję, że będą one dla państwa istotną pomocą przy organizacji uroczystości pogrzebowej.

 

Karta zgonu

Podstawowym krokiem, który należy podjąć jest uzyskanie karty zgonu wydawanej przez lekarza. Jest to dokument stwierdzający zgon pacjenta. Karta zgonu jest dokumentem niezbędnym do uzyskania aktu zgonu. W zależności od okoliczności i miejsca zgonu zasady postępowania w celu jej uzyskania mogą się różnić:

Jeśli zgon nastąpił w domu.

Gdy zgon nastąpi w domu, niezbędna jest wizyta lekarza który stwierdza zgon oraz wydaje kartę zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w ciągu dnia, to najczęściej kartę zgonu wystawia przybyły na miejsce lekarz rodzinny. W przypadku zgonu w godzinach nocnych najczęściej wezwany na miejsce lekarz pogotowia wystawia kartę informacyjną. Z tą karta należy udać się do przychodni w celu wypisania karty zgonu. Po otrzymaniu karty zgonu lub karty informacyjnej nasza Firma może zając się przewozem zmarłego do chłodni. W tym celu prosimy o kontakt pod całodobowym nr telefonu 510 919 025.

Jeśli zgon nastąpi w szpitalu, hospicjum lub ośrodku.

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, hospicjum, ośrodku, domu opieki kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący. Po jej uzyskaniu najlepiej skontaktować się z naszym biurem pod numerem telefonu 510 919 025 w celu ustalenia odbioru zmarłego z prosektorium.

Wypadek

Gdy zgon nastąpi na skutek wypadku, samobójstwa, morderstwa lub inny. I na zlecenie prokuratora ciało jest przewożone do zakładu medycyny sądowej (transport wykonuje firma działająca na zlecenie prokuratury i w żaden sposób nie obliguje to jej do organizacji pogrzebu). W tym przypadku rodzina otrzymuje w prokuraturze zezwolenie na pochowanie, następnie w zakładzie medycyny sądowej wydawana jest karta zgonu. Prokurator może odstąpić od sekcji zwłok, pozostawiając zmarłego do dyspozycji rodziny. Wtedy prosimy o kontakt z naszym biurem celem przewozu zmarłego

Akt zgonu

Akt zgonu jest niezbędnym dokumentem do zorganizowania ceremonii pogrzebowej. Akt zgonu jest oficjalnym dokumentem urzędowym. Jest on potwierdzeniem śmierci danej osoby. Oryginał aktu zgonu staje się częścią księgi stanu cywilnego, dlatego rodzina zmarłego lub upoważniona osoba dostaje do jedynie jego skrócony odpis. Taki dokument jest niezbędny do załatwienia wszelkich formalności związanych z pochowaniem i pożegnaniem osoby zmarłej.

Zasiłek pogrzebowy

Każdej osobie ubezpieczonej przysługuje on w razie śmierci. Jego kwota wynosi od marca 2011 roku 4000 zł. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie bądź instytucji, która pokrywa koszty pogrzebu. Może być to pracodawca, dom opieki społecznej, gmina i in. Dla wygody, formalności wiążące się ze zwrotem zasiłku, mogą zostać załatwione przez zakład pogrzebowy. Wszystkie koszty związane z organizacją pogrzebu bierze na siebie zakład, na którego konto wypłacany jest zasiłek. Po odjęciu należności, różnica wypłacana jest rodzinie zmarłego, bądź osobie, która organizowała pogrzeb.

Zasiłek pogrzebowy można uzyskać, gdy zmarła osoba: 

- była ubezpieczona, - pobierała emeryturę lub rentę, - nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej pobierania, - pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, - była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę. O zasiłek pogrzebowy może wystąpić każdy, kto pokrył koszty pogrzebu (w tym osoba prywatna, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego). Należy pamiętać, że prawo do uzyskania zasiłku wygasa po 12 miesiącach od śmierci osoby, po której zasiłek się występuje.