Dopełnienie formalności związanych z pogrzebem – Częstochowa

Dopełnienie formalności związanych z pogrzebem to ważny etap organizacji ceremonii. Naszym klientom z Częstochowy i Kłobucka pomagamy przede wszystkim w:

  • zgłoszeniu zgonu – po śmierci bliskiej osoby, należy jak najszybciej poinformować o tym fakcie odpowiednie organy, takie jak Urząd Stanu Cywilnego, który wydaje akt zgonu,
  • wybór daty i miejsca pogrzebu – rodzina zmarłego decyduje o terminie i miejscu pogrzebu. W przypadku pogrzebu na cmentarzu komunalnym, należy złożyć wniosek o udostępnienie grobu lub wykupienie nowego miejsca na cmentarzu,
  • wyborze trumny, urny i odzieży – pomagamy w wyborze odpowiedniej trumny i odzieży dla zmarłego,
  • drukowaniu i rozwieszeniu nekrologów – informujemy rodzinę, przyjaciół i znajomych zmarłego o terminie i miejscu ceremonii pogrzebowej,
  • przygotowaniu kwiatów – mamy bogaty wybór wiązanek, wieńców, koszy i bukietów.

Dopełnienie formalności związanych z pogrzebem to proces, który wymaga dużej wrażliwości i dbałości o detale. Dlatego warto skorzystać z pomocy naszych specjalistów.

 

Pomoc w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowa pomoc finansowa przyznawana osobie zmarłej na pokrycie kosztów pogrzebu. Aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS). Pomagamy w wypełnieniu dokumentów i podpowiadamy, jak uzyskać dodatkowe pieniądze na pogrzeb.

W przypadku braku środków finansowych na pokrycie kosztów pogrzebu, osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy może także wystąpić o pomoc w formie pożyczki na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. Ostatecznie, jeśli zmarła osoba była ubezpieczona od kosztów pogrzebu, można wystąpić o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia.